Organisatie

TOERNOOISUPPORT

ORGANISATIE

ToernooiSupport adviseert, begeleidt en ondersteunt bij toernooiorganisatie.

 

Ervaring leert dat de organisatie van een sporttoernooi meer inspanning vergt dan vooraf gedacht wordt. ToernooiSupport ondersteunt verenigingen bij het opzetten en begeleiden van aanmelden tot evaluatie. Hierbij kan zowel gebruikt gemaakt worden van fysieke inzet of van de beschikbare documentatie.

 

Door te werken met een aantal pakketten, kan er makkelijk een keuze gemaakt worden in de behoefte van de ondersteuning.

 

Als tegenprestatie verwachten wij slechts een kleine bijdrage (door uzelf te bepalen). Indien er sponsoren zijn die de diensten van ToernooiSupport ondersteunen, dan proviteert de vereniging daarvan mee.

Verzorgen wij het gehele evenement dan deelt de vereniging mee in een positief financieel resultaat.

 

Op dit moment richten wij ons hoofdzakelijk op de badmintonsport, maar staan wij uiteraard open voor andere sporten.

[ advies ]

Meest simpele vorm.

U regelt alles zelf, maar wilt zo nu en dan kunnen overleggen over de organisatie van uw toernooi. Onze voorkeur gaat uit naar communicatie via e-mail. In de meeste gevallen is dat toereikend.

 

Zo kan overlegd worden of

 • de inrichting van toernooiplanner goed is
 • het aantal maximaal te spelen wedstrijden correct berekend is
 • het tijdschema handig is en zoveel mogelijk uitloop voorkomt
 • beste werkwijze achter de wedstrijdtafel tijdens het toernooi

 

 

[ begeleiding ]

Wij helpen u tijdens de voorbereiding van het toernooi met de wedstrijd technische zaken. Tijdens het toernooi zelf zijn wij niet aanwezig.

 

Wij verzorgen

 • opzetten, inrichten en beheer toernooiplanner
 • het maken van het tijdschema
 • loting & wedstrijdschema (eventueel i.o.m. de aangestelde referee)
 • uitleg en werkwijze achter de wedstrijdtafel tijdens het toernooi

 

 

[ ondersteuning ]

Voorbereiding wedstrijd technische zaken en wedstrijdleiding worden door ons verzorgd.

 

Wij verzorgen

 • opzetten, inrichten en beheer toernooiplanner
 • het maken van het tijdschema
 • loting & wedstrijdschema (eventueel i.o.m. de aangestelde referee)
 • wedstrijdleiding toernooidag(en)
 • voortgangsrapportage & evaluatie

 

 

[ organisatie ]

Wij verzorgen het gehele toernooi voor u:

 • kick-off meeting
 • opzetten, inrichten en beheer toernooiplanner
 • het maken van het tijdschema
 • loting & wedstrijdschema (eventueel i.o.m. de aangestelde referee)
 • toernooi- & wedstrijdleiding
 • financieel beheer
 • sponsor(s)
 • aankleding locatie
 • evaluatie

© 2017 Copyright. All Rights Reserved.